+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Gdje su klesani steći na Presjeci kod Ustikoline

Vrelo br. 4. godina 2022. Nova zapažanja – Gdje je kamenolom na kojem su klesani steći na Presjeci iznad Ustikoline? Kakvo je stanje danas? Mirnes Hasanspahić Datum objavljivanja: 13.2.2023. Ovaj članak možete čitati i u PDF, uskoro… PDF Nedovršen stećak na...

Kamenom ograđeni grobovi : nekropola Dragoradi

Vrelo br. 4. godina 2022. Stećci u Dragoradima – Ilijaš. Jaminko Mulaomerović Datum objavljivanja: 12.2.2023. Ovaj članak možete čitati i u PDF, uskoro… PDF Kamenom ograđeni grob Kamenom ograđeni grob Sljemenjak sa spiralama i rozetom U blizini sela Dragoradi,...

Vrelo br. 4.

Časopis Vrelo br. 4. godina 2022.   Časopis br. 4 – godina III Sarajevo, 2022. Gdje su klesani steći na Presjeci kod Ustikoline feb 13, 2023 | Vrelo br-4-2022Vrelo br. 4. godina 2022. Nova zapažanja – Gdje je kamenolom na kojem su klesani steći na Presjeci iznad...

Stećci u selu Trebečaj kod Trnovo

Vrelo br. 4. godina 2022. Selo koje je od Trnova udaljeno oko 3 km na zapadnu stranu. Uz naselje se nalaze četiri lokacije sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima stećcima. Terenski smo posjetili sve lokacije i uradili detaljnu analizu nekropola stećaka, pa ćemo...