+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Vrelo br. 4. godina 2022.

Stećci u Dragoradima – Ilijaš.

Jaminko Mulaomerović

Datum objavljivanja: 12.2.2023.

Ovaj članak možete čitati i u PDF, uskoro…

PDF

Kamenom ograđeni grob

Kamenom ograđeni grob

Sljemenjak sa spiralama i rozetom

U blizini sela Dragoradi, nalazi se šuma koja na austro-ugarskoj karti 1:75.000 nosi naziv Bjelave. Odmah pored šumske ceste negdje oko kote 917 (na vojnoj karti 1:25.000) smještena je vrlo lijepa nekropala sa većim brojem ukrašenih stećaka (spirale, rozete, tordirano uže), ima i dvostruki sljemenjak na postolju, prikaz ruke sa kopljem. Nekropola nije registrovana kod Bešlagića (1971). Mnogi stećci su utonuli (neki možda i do pola metra).

Na istočnom kraju nekropole, na njenoj periferiji, nalazi se nekoliko grobova ograđenih kamenom kao santračima, što upućuje da su tu sahranjeni stanovnici ovog kraja koji su prešli na islam i nastavili se kopati po novim običajima. O takvim ograđenim grobovima već sam pisao (Mulaomerović 2016) i pokazao da ne stoje teze koje su o takvim spomenicima zastupali Gavazzi (1965, 1978) i Bešlagić (1982).

 

Literatura

Bešlagić Š., 1971. Stećci : kataloško-topografski pregled. Sarajevo: „Veselin Masleša“, 497 str.

Bešlagić Š., 1982. Stećci – kultura i umjetnost. Sarajevo: IRO „Veselin Masleša“, 638 str.

Gavazzi M., 1965. Stone-encircled graves in Bosnia-Herzegovina. Godišnjak Naučnog društva Bosne i Hercegovine III: 187-193.

Gavazzi  M., 1978. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. str 236-243, U: Vrela i sudbine narodnih tradicija. Kroz prostore, vremena i ljude. Etnološke studije i prilozi iz inozemnih izdanja. Zagreb: Liber.

Mulaomerović J., 2016. Grobovi s krugom od kamenja u nekropolama stećaka : jedna drugačija interpretacija. Godišnjak BZK „Preporod“ XVI: 301-310.

Dvostruki sljemenjak na postolju

Stećak sa antropomorfnim ukrasom

Plan dva dijela nekropole sa ograđenim grobovima

Položaj nekropole („X“) na vojnoj karti 1:25.000

Položaj nekropole na Google map