+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Mejnik je područje istočno od sela Repovci (konjička općina), odnosno podno planinskog vrha Lisin 1472 m n/v koji je jugoistočni istureni dio planine Bitovnje. Predio je prekriven livadama i pašnjacima. Gdje su naselja ranije bila i gdje je čovjek obitavao i pokopavao se, nikad se ne zna, dok mu se na tragovi ne pronađu. Donosimo neka zapažanja sa terena o grobljima iz prošlosti.

Srednjovjekovni usamljeni stećak

 

Stećak i u pozadini plato na kojem su prahistorijski tumuli
Na putu za Repovce

Što se tiče srednjovjekovnih grobalja u literaturi je u Repovcima poznata jedna veća nekropola, koja se nalazi u podnožju pomenutog planinskog vrha Lisina, s više od 70 stećaka. Nalazi se oko 2 km prije ulaza u selo sa istočne strane. Također, u literaturi su evidentirane i dvije lokacije stećaka (Gorica i Mešeta/Grčko groblje) koje su zapadno od sela (Bešlagić, 1971. 325.), ali njih nismo tražili na terenu. Na samom ulazu u selo postoji jedna manja nekropola koja nije evidentirana u literature, a o kojoj ćemo detaljnije pisati drugom prilikom. Kako se desilo da ova na ulazu u selo nije zabilježena, ne znamo. Situacija sa lokacijama srednjovjekovnih grobalja oko Repovaca malo je konfuzna, te zahtjeva detaljnije istraživanje na terenu. No, to i nije čudo, jer smo se već više puta uvjerili da je stare podatke iz literature potrebno provjeriti i dopuniti terenskim zapažanjima.

Lokacija sa prahistorijski i srednjovjekovnim ukopom smještena je na blago zaobljenoj uzvisini prekrivenoj livadama odakle se pogled pruža na okolinu i udaljene planine. Lokacija dominira prostorom i tipično je mjesto za prahistorijske i srednjovjekovne nekropole. Radi se o nekoliko prahistorijskih tumula i samo jedan usamljeni stećak. Nema nikakvih tragova koji upućuju na to da je na ovom mjestu bilo još stećaka koji su uništeni ili odneseni. Stećak je u obliku sanduka dimenzije su mu 1,8 x 0,9 metar. Po rubovima je oštećen. Iste je obrade kao i stećci na spomenutim okolnim nekropolama.

Na udaljenosti do 200 metara nalazi se pet tumula iz prahistorijskog doba, tri manja i dva veća.

Lokacija je buduće arheološko nalazište. Treba napomenuti da je u blizini nekropole jedna kraška uzvisina koja može biti prahistorijska gradina, a da je bliže selu još jedno uzvišenje poznato pod nazivom gradina.

Ovdje se vidi vjernost jednog lokaciji za ukop kroz duži vremenski period. Neka ovo bude mali doprinos razrješenju situaciji o tragovima iz prošlosti oko Repovaca.

 

 

Koordinate lokacije su:

43°44'49.0”N

17°58'29.0”E

Selo Repovci
Raspored prahistorijskih tumula

Nekropola na Mejniku

Nekropola srednjovjekovnih stećaka sa više od 70