+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Vrelo, god. IV, br. 5. 2023.

Tragovi prošlosti oko sela Pavice – Bugojno.

Mirnes Hasanspahić&Jaminko Mulaomerović

07.11.2023.

Ovaj članak možete čitati i u PDF, uskoro…

PDF

Stećak br. 9.

I ovo je stećak

Prelomljeni stećak

Donji dio nekropole

Selo Pavice je u bugojanskoj općini. Ispod sela, na velikom uzvišenju, nalazi se velika prahistorijska gradina. Po okolnim padinama brda na kojem je gradina, može se naći prahistorijske keramike. Na katastar.ba i na topografskoj karti parcela koja obuhvata brdo sa gradinom naziva se Gradina. Sa Gradine je lijep i širok pogled na polje uz Vrbas i okolinu Bugojna.

Iznad naselja Pavice nalazi se mala srednjovjekovna nekropola stećaka. Nekropola nije evidentirana u literaturi, a za nju je znalo samo lokalno stanovništvo.

Lokalitet stanovništvo zove Sanduci. Na katastar.ba ova zemljišna parcela i još nekoliko parcela okolo naziva se ‘Kamenje’. Na topografskim kartama nekropola nije označena, ali na starim austrougarskim topografskim kartama ipak ima mali znak za groblje.

Na lokaciji je ukupno 9 stećaka, puno su zarasli u vegetaciju, pa je moguće da ima ih još nekoliko koji sada nisu vidljivi. Gornji dio ove male nekropole je stariji ukop, stećci su od lošijeg kamena i lošije obrade. Kroz nekropolu prolazi stari uski put koji vodi u zemljišne parcele koje su iznad nekropole, na topografskoj karti je put označen kao pješačka staza. Put nisu proširivale građevinske mašine, tako da nije bilo ugrozio nekropolu. Put je u izvornom je stanju kakav je uvijek bio. Ispod puta je drugi dio stećaka, koji su bolje obrađeni i od boljeg kamena. To je mlađi ukop na nekropoli, što je tipična pojava na srednjovjekovnim nekropolama sa stećcima. Napravili smo skicu nekropole i odredili orijentaciju. Svi stećci su orijentisani JI-SZ.

Detaljni opis svih stećaka na nekropoli:

Gornji dio nekropole sam evidentirao od puta ka sjeveru.

Stećak br. 1.

Stećak u obliku sanduka. Puno oštećen, odnosno prelomljen. Od lošeg kamena, obrastao mahovinom.

Stećak br. 2.

Stećak u obliku sanduka ili ploče. Prelomljen. Manji dio koji je odlomljen nalazi se u blizini stećka.

Stećak br. 3.

Stećak u obliku sanduka. Najvisočiji na nekropoli. Puno oštećen. Posebno oštećena sjeverozapadna strana stećka.

Stećak br. 4.

Stećak u obliku sanduka. Puno zarastao u vegetaciju (trnje), vrlo malo se vidi.

Stećak br. 5.

Stećak u obliku sanduka. Puno zarastao u vegetaciju (trnje), vrlo malo se vidi.

 

Dio nekropole koji je ispod puta:

Na donjem dijelu nekropole steći su bolje obrađeni i bolje očuvani, iako su i oni zarasli u travu.

Stećak br. 6.

Stećak u obliku sanduka. Najbolje obrađen na nekropoli. Od boljeg kamena. Nalazi se prvi ispod puta.

Stećak br. 7.

Stećak u obliku sanduka. Lošije obrađen od prethodnog. Na nižem terenu ispod prethodnog.

Stećak br. 8.

Stećak u obliku sanduka. Neravnih i oštećenih rubova. Na nižem terenu ispod prethodnog.

Stećak br. 9.

Stećak u obliku sanduka. Sa gornje strane je utonuo u tlo. Položajem je najudaljeniji na nekropoli od njenog centralnog dijela. Moguće je da između njega i glavne grupe stećaka ima još utonulih stećaka.

S obzirom na to da je teren pod travom i ne kosi se već dugo, vrlo je izvjesno da na nekropoli ima još stećaka koji su potonuli.

Selo Pavice – lokacija stećaka.

Selo Pavice – pogled na gradinu.