+387 60 32 93 486 casopis@vrelo.ba

Poštovani autori,

 

Radovi i tekstovi koje budete pripremali za objavljivanje u časopisu Vrelo, poželjno je da budu kraći i prilagođeni za internet objavljivanje. Ali dužna teksta nije eliminatorna.

Tekst  treba biti predan u word doc., u što jednostavnijem formatu (Microsoft Office Word). Obavezno je da uz tekst priložite 3-5 fotografija, a možete te (poželjno je) da pripremite jedan album za fotogaleriju. Kada je bitno da fotografija, ilustracija, grafikon budu uz određeni dio teksta, to je potrebno naglasiti uredniku. Po želji autora fotografija, može biti istaknuto ime autora i/ili njegov autorski žig.

 

Citiranje:

 

Obavezno da autori navode literaturu i izvore kroz tekst i/ili sa popisom literature na kraju teksta. Način citiranja i navođenja literature odabrat će autor. Kod preuzmanja fotografija sa drugih internet stranica, obavezno će biti navođenje izvora na samoj fotografiji ili pored nje. Za eventualno neovlašteno korištenje tuđih fotografija i tekstova, odgovoran je sam autor.